tuinen stedebouw landschap
home
Ontwerper:
Marc Proost
tuinarchitect landschapsarchitect stedenbouwkundige en verkeersdeskundige


Bredestraat 12
2330 Merksplas
Belgie

tel. 014 63 57 63
email: info@atlp.be
t

 

In een druk en dicht bebouwd Vlaanderen worden het landelijke gebied en de open ruimte schaarser en dus waardevoller.

 

De ruimteclaims vanuit de industrie, de landbouw, de natuur en het wonen zijn steeds moeilijker te combineren. Tegelijk zijn de verschillende belangengroepen er wel van overtuigd dat een gezond evenwicht in ieders belang is.

 

Vakkundige begeleiding is een noodzaak geworden.

Door het landschap in zijn veelheid aan facetten te ontleden, wordt het mogelijk optimale oplossingen te vinden voor het inpassen van nieuwe activiteiten of het in stand houden van bedreigde waardevolle elementen.
Uiteraard gaat hierbij telkens ruime aandacht naar de ecologische en de cultuurhistorische waarden van het studiegebied.

 

Enkele bijzondere deelgebieden waarin we al actief zijn:

  • Opzetten van een landschapsbeheersplan voor een beschermde landschap.
  • Maken van inrichtingsplannen en uitvoeringsdossiers voor natuurcompensatiegebieden, inclusief uitvoeringsbegeleiding.
  • De landschappelijke inpassing van geluidschermen.
  • Opzetten van een groenstructuurplan.