tuinen stedebouw landschap
home
Ontwerper:
Marc Proost
tuinarchitect landschapsarchitect stedenbouwkundige en verkeersdeskundige


Bredestraat 12
2330 Merksplas
Belgie

tel. 014 63 57 63
email: info@atlp.be
t

 

Om de sociale cohesie en de algemene leefbaarheid in ons stedelijk gebied op peil te houden, verdient de openbare ruimte meer aandacht.

Door allerhande opdrachtgevers, in binnen- en buitenland, worden we ingeschakeld bij het ontwerpen van stedelijk weefsel. Er wordt telkens gestreefd naar duurzame oplossingen met hoge ruimtelijke kwaliteiten.


Waar nodig worden multidisciplinaire teams samengesteld. Ieder project wordt getoetst op de ecologische impact, de financiële haalbaarheid en de technische uitvoerbaarheid. Zodoende worden er maximale effecten bereikt met een minimum aan inspanningen.

Binnen het vakgebied kunnen wij ingeschakeld worden voor:

  • (her)inrichtingsvoorstellen voor straten, pleinen, parken, recreatiegebieden, begraafplaatsen, industriegebieden en andere openruimte gebieden.
  • stedenbouwkundige plannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg).
  • maken van presentatiemateriaal bij ontwerpen of ontwikkelingsplannen.
  • het communiceren van plannen of ontwerpen naar doelgroepen.
  • maken van uitvoeringsplannen (technische plannen, beplantingsplannen en bestekken).
  • opzetten van beheers- en onderhoudsplannen.
  • uitvoeringsbegeleiding.